Knihovna Svinný
Naposledy aktualizováno: 17.2.2012

Vítejte na stránkách knihovny Svinný

Od 20.11.2011 má knihovna svůj online- katalog.

Ves Svinný leží 2 km západn? od m?sta Chot?bo? v nadmo?ské výšce 545 m. Význam jejího názvu je dodnes z?ejmý , a?koli dnes se namísto p?ídavného jména ,,svinný,, používá p?ídavné jméno ,,vep?ový,,

První písemná zmínka se vztahuje k roku 1384. Tehdy pat?ila obec benediktinskému klášteru ve Vilémov? a byla sou?ástí tzv.male?ského zboží. Poté n?kolikrát m?nila své majitele až posléze v roce 1604 byla spojena s Chot?bo?í. V roce 1912 byla postavena v obci škola.

V sou?asnosti je obec místní ?ástí m?sta Chot?bo?. Žije zde 232 obyvatel.